X pintogogo แอป Android ลูกค้า

รับแอปพลิเคชันของคุณ

GET

About us

Pintogogo  เราคือตลาดอาหารออนไลน์ ที่รวบรวมร้านค้ามากมายทั้งร้านออนไลน์และร้านออฟไลน์ โดยพร้อมให้บริการเดลิเวอรี่ รับเองที่ร้าน จองโต๊ะอาหารออนไลน์ ผ่านระบบเว็บไซต์และแอบพลิเคชัน เริ่มให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ปิ่นโตโกโกดำเนินธุรกิจโดยคนเชียงใหม่เพื่อคนเช่ียงใหม่